Slider Footer

Herroepingsrecht

Op 1 februari 2009 is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Wanneer u als consument een overeenkomst sluit op sourcexs.nl, geeft dit u een herroepingsrecht. Middels het herroepingsrecht kunt u de overeenkomt met een opzegtermijn van 7 werkdagen na ingangsdatum overeenkomst, zonder opgave van reden en kosteloos annuleren.

De overeenkomst kunt u annuleren door - vanaf het e-mailadres waarmee u hebt aangemeld - een verzoek tot herroeping te sturen naar: herroeping@sourcexs.nl.

Het herroepingsrecht is van toepassing op alle (standaard) hosting pakketten van Source XS. Een domeinnaam, licentie en maatwerk oplossingen (zoals een dedicated server) vallen echter niet onder de Wet koop op afstand en kennen dus ook geen herroepingsrecht. Iedere domeinnaam dient bijvoorbeeld opgeheven te worden volgens de daartoe behorende procedure. Een licentie heeft een eigen vervaldatum en wordt niet automatisch verlengd.

U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een bevestiging van de opzegging, waarnaar alle instellingen, configuratie en (geuploadde) data en e-mails zullen worden verwijderd.

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Bottom footer