Slider Footer

Website Legal Disclaimer

Source XS besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Source XS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Source XS. Source XS geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopieeren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Source XS verstrekt, worden opgenomen in de database van Source XS. Deze gegevens worden door Source XS gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Overige

Ieder geschil met betrekking tot de website van Source XS valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.
Bottom footer