Slider Footer

BELANGRIJK: Datahouse failliet, mogelijke verhuizing

door André Gerritsen


Zoals u wellicht heeft vernomen is onze datacentrum leverancier Datahouse failliet verklaard.
Op 23 juli 2013 zijn bijna alle B.V.'s van Datahouse failliet verklaard door de eigenaar van Datahouse.
Dit houdt in dat wij, mits er geen doorstart mogelijk is, moeten verhuizen naar een andere locatie.
Wij hebben voor een dergelijk scenario een back-up plan klaar staan, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Wij zijn ons bewust dat deze notificatie aanzienlijk lang op zich heeft moeten wachten.
Echter zijn onze intenties ten aller tijde gericht op continuïteit en in het belang van onze klanten.
Tot op heden hebben wij een goed contact met de curatoren en hebben wij volledige toegang tot het pand.

De reden van de late notificatie is dat wij bezig zijn met een eventuele doorstart/overname van de locatie Den Haag.
Echter zien we dit somber in aangezien de vraagprijs, voor de inboedel die aanwezig is, te hoog is naar onze mening.
Ook wij moeten realistisch naar het geheel blijven kijken en onze ambities even aan de kant zetten.

Zoals we al aangeven blijft het belang van onze klanten en continuïteit waarborgen voorop staan.
Dat is de reden dat wij ons calamiteitenplan moeten gaan benutten en op zeer korte termijn moeten verhuizen.
Wij weten maar al te goed dat dit niet iets is waar u als klant op zit te wachten, echter zien wij geen andere uitweg.
Wij verzekeren u dat wij de volledige verhuizing voor ons rekening nemen en de downtime proberen te beperken tot een aantal uur.
Uiteraard zal een eventuele verhuizing in de nachtelijke uren plaatsvinden, waardoor de impact zo minimaal mogelijk blijft.

Onder voorbehoud van eventuele ontwikkelingen in de doorstart/overname van de locatie Den Haag, volgt hier onze planning.
Vanaf de locatie Den Haag zullen wij onze activiteiten afsluiten op 07-08-2013 rond de klok van 23:00 uur.
We zullen uw apparatuur met uiterste voorzichtigheid afkoppelen en per verzekerd transport verhuizen.
Uw apparatuur zal worden overgebracht naar onze primaire fallback locatie in Zoetermeer (ColoCenter).
Op de locatie in Zoetermeer is uiteraard ons netwerk aanwezig, uw IP adressen verhuizen dus met u mee.
Wij verwachten de verhuizing binnen een tijdsbestek van 8 uur af te ronden.
Mochten wij dit niet redden, houden wij uw apparatuur een dag langer online in Den Haag en verhuizen we deze de volgende nacht.
We zullen alles in het werk stellen de downtime minimaal te houden.

De locatie Zoetermeer hanteert afwijkende prijzen ten aanzien van Datahouse.
Helaas kunnen wij deze verschillen hoogstwaarschijnlijk niet rechttrekken met onze marges.
Wij zullen daarom, na de verhuizing, persoonlijk met u in overleg treden over eventuele prijswijzigingen.
Op voorhand kunnen we u aangeven dat de prijs per kWh veranderd naar 20 euro cent excl. BTW.
Datahouse berekende ons, na de laatste verhuizing, reeds 18 euro cent excl. BTW per kWh.
Echter hebben wij deze kosten verhoging nooit doorgerekend naar u als klant, helaas ontkomen we daar nu niet aan.
Goed nieuws is dat wij in veel gevallen meer dataverkeer kunnen aanbieden bij uw product.
Achteraf prijzen per Mbit (95 percentiel) gaan hoogstwaarschijnlijk ook aanzienlijk dalen.

Wilt u helpen met de verhuizing of verhuist u uw apparatuur liever zelf, willen we vriendelijk vragen dit te melden.
Op last van de curator mag er niemand het pand betreden, op kantoor houders na. U kunt zich dus ook niet zelf aanmelden.
Aanmeldingen kunt u bij ons indienen en wij leggen deze voor aan de curator. Dit is echter een formaliteit.

U kunt ons uiteraard bereiken op onze vaste e-mail adressen en telefoonnummers:

E-mail: administratie@sourcexs.nl, verkoop@sourcexs.nl, support@sourcexs.nl
Tel.: NL +31 (0)85 210 20 73, BE +32 (0)25 88 19 26
Bottom footer