Slider Footer

Nieuwsbrief december 2011

door André Gerritsen


Zoals eerder aangegeven zijn wij druk bezig met een nieuwe huisstijl.
Op ons Twitter account (http://www.twitter.com/SourceXS) hebben wij ons nieuwe beeldmerk geďntroduceerd.
Sinds vandaag hebben wij onze nieuwe huisstijl toegepast op onze facturen.
Wij willen dit graag onder de aandacht brengen, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

Kenmerken:

Onze nieuwe huisstijl bestaat uit twee kenmerkende kleuren, namelijk blauw en grijs.
In het logo is uiteraard onze naam “Source XS” verwerkt en de tekst “internet service provider”.
Source XS gaat het aankomende jaar geleidelijk over naar haar nieuwe huisstijl.
Dit vanwege de kostenspreiding en het optimaal toepassen van natuurlijke vervanging.
Tot die tijd worden de oude en de nieuwe huisstijl nog naast elkaar gebruikt.

Algemene voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden van Source XS worden gewijzigd.
Onze nieuwe Algemene Voorwaarden treden in werking op 10 december 2011.
Voor bestaande klanten gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden vanaf 1 januari 2012.
Deze wijziging is nodig vanwege de ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van internetgerelateerde diensten.
Onze nieuwe Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Juresta te Apeldoorn.
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder depotnummer 08157336.
Omdat de wijzigingen voor bestaande klanten geen negatieve gevolgen hebben, geven de wijzigingen geen recht tot het opzeggen van een abonnement.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn te vinden op: https://www.sourcexs.nl/algemene-voorwaarden/

Betaaltermijn omhoog:

Onze standaard betaaltermijn is vanaf vandaag verhoogd van 14 dagen naar 15 dagen.
Na deze betaaltermijn van 15 dagen zult u van ons een herinnering ontvangen.
Ook deze herinnering heeft een vastgesteld betaaltermijn van 15 dagen.
Indien een factuur na verstrijken van 30 dagen (na factuur datum) niet volledig is betaald wordt er een vertragingsrente in rekening gebracht ter grootte van 2% per maand, te berekenen over de hoofdsom.
Mocht onze standaard betaaltermijn u niet passen, vernemen wij dit graag van u schriftelijk en/of via e-mail.

Prijzen van domein extensies:

Graag willen we op de hoogte brengen van een volledige wijziging in ons domein aanbod.
In de afgelopen maanden hebben wij onze prijzen per extensie herzien en deze aangepast.
Onze nieuwe prijzen zijn stuk voor stuk lager dan onze oude prijzen.
Wij zullen deze prijswijziging vanaf 15 december 2011 toepassen.
Dit houd in dat op facturen na 15 december 2011 de nieuwe prijzen worden gehanteerd.
Ook is ons aanbod uitgebreid naar 356 verschillende extensies (bijv. .NL, .COM, .BIZ etc.)

Onze nieuwe domein prijzen zijn te vinden op: https://www.sourcexs.nl/domeinen/

Mocht u het niet eens zijn met wijzigingen die wij doorvoeren, dan kunt u vanzelfsprekend een klacht indienen.
Wij doen ons best om wijzigingen ruim op tijd en duidelijk te communiceren.
Bottom footer